2019 m. gegužės 24 d., penktadienis

Mokinių kūryba


Spyruoklių gyvenimas
   
   Baldų parduotuvėje gyveno Lova. Ant Lovos gulėjo Čiužinys, kuriame gyveno ponios Spyruoklės.
   Vieną sykį tą Lovą nupirko šeima, kuri turėjo tris vaikus. Šie labai mėgo šokinėti ant Lovos.
  Po kiek laiko iš Čiužinio išlindo Spyruoklės. Šeima tą Lovą, Čiužinį ir išlindusias Spyruokles išmetė į šiukšlyną.
   Šiukšlyne spyruoklės susitiko su Radiju, Trintuku,Televizoriumi ir pliušiniu Meškučiu.
   Jos apsidžiaugė ir laimingai gyveno šiukšlyne.
                                                                                    Gretė  Petronytė , 5d
                                                        


2019 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis

Gegužės 16 diena - mokinių kultūros diena mokykloje

   5a,c,d klasių mokiniai dalyvavo Kultūros paso programos 2019 metams siūlomoje edukacinėje veikloje ,,Saulėtekio“ progimnazijoje. Marija Giliova-Urbietė pravedė renginį ,,Jausmų žemėlapis: Kur gyvena mano jausmai? Meno terapijos užsiėmimas“. Mokiniai susipažino su kultūros pažinimo įpročiais, praplėtė kultūros patirtis, sustiprino bendrąsias menines bei  kultūrines kompetencijas.
                                                                                                          Mokytoja Asta Kurulytė


2019 m. gegužės 12 d., sekmadienis

Savanoriavome Europos dienos renginyje


   Mūsų mokyklos socialinis partneris Panevėžio ,,Europe Direct” informacijos centras gegužės 10 dieną mieste organizavo renginį, skirtą Europos dienai paminėti. Jame savanoriavo 15 mūsų progimnazijos savanorių iš 7a ir 8a klasių. Mokiniams buvo smagu pabendrauti su miesto gyventojais bei svečiais, padiskutuoti apie ES pasiekimus, dalinti ES atributiką bei leidinius.
                                                             Mokytoja D. Šedienė

2019 m. gegužės 10 d., penktadienis

Mes jais didžiuojamės

    Gegužės 3 dieną vyko 17-oji „Saulės“ statulėlių įteikimo šventė. Šiemet apdovanoti tie, kurie nusipelnė šio garbingo apdovanojimo.
 Didžiąja„Saulės“ statulėle už labai gerą mokymąsi, mokyklos vardo garsinimą konkursuose, puikų gebėjimą dirbti komandoje ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota 8b klasės mokinė Beatričė Daugirdaitė.
   Mažąja „Saulės“ statulėle apdovanoti:
už labai gerą mokymąsi bei progimnazijos įvaizdžio mokykloje ir mieste kūrimą apdovanota 8c klasės mokinė Miglė Snicerytė,
už gerą mokymąsi ir aukštus rezultatus sporto varžybose bei mokyklos vardo garsinimą 8a kl. mokinyTitas Rimkevičius, 
už kasmetinius laimėjimus respublikiniuose konkursuose, komandinius laimėjimus mieste bei aktyvią pilietinę veiklą 8b klasės mokinys Kostas Balčiūnas, 
už puikius rezultatus miesto tiksliųjų mokslų olimpiadose ir nepriekaištingą etikos kodekso laikymąsi 8b kl. mokinys Ignas Tautkus 
už labai gerą mokymąsi, aktyvią meninę veiklą ir gebėjimą pasiekti išsikeltus tikslus  8b kl. mokinė Augustė Visackaitė. 

2019 m. gegužės 3 d., penktadienis

DAINOS UŽSIENIO KALBOMIS KONKURSAS „MUZIKINĖ MINTIS“


   

   Panevėžio „Minties“ gimnazijoje balandžio 17 dieną įvyko dainos konkursas "Muzikinė mintis". Jame dalyvavo 6-7 klasių merginų ansamblis iš "Saulėtekio" progimnazijos. Merginos atliko dainelę apie Lokius rusų kalba iš Leonido Gaidajaus filmo „Kaukazo belaisvė". Ansamblių grupėje jos trečios vietos nugalėtojos! Konkursui merginas parengė rusų kalbos mokytoja Asta Kurulytė ir muzikos mokytoja Marta Putnikė.

2019 m. balandžio 19 d., penktadienis

ŠV. VELYKOS


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „velykos piešiniai“

   Velykos yra kilnojama šventė, visada švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio (taip visos Bažnyčios susitarė Nikėjos susirinkime 325 m. Žydų kalendoriuje tuomet švenčiama Pascha).

   Taigi, Velykos yra išlaikiusios tradicinį ryšį su archajiškuoju mėnulio kalendoriumi.

  Tradiciniuose mūsų tautos papročiuose labai reikšmin­gomis laikytos ne tik Didžiosios savaitės dienos, bet dar 3-4 dienos po jos. Galbūt tai senosios devyniadienės savaitės, sudarytos pagal Mėnulį, atminimas.

   Per Velykas visoje Lietuvoje ritinėjami margučiai. Tai senas, plačiai paplitęs paprotys. Pastatomas tam tikras lovelis ir visi iš eilės tuo loveliu rita margučius. Reikia taikyti taip, kad savo margučiu užgautum svetimą - tada išloši.
   Kitas įdomus Velykų žaidimas - margučių muši­mas. Margučius muša ne tik vaikai, bet ir suaugu­sieji. 
  Velykų sūpuoklės - tai viena maloniausių pa­silinksminimo priemonių. Velykų proga jas įreng­davo po keletą kiekviename kaime.

KĄ TAU ŽADA GAUTO MARGUČIO SPALVA? 

   Mažutis ąsotėlis - skani tyrelė. Kas? Žinoma, kiau­šinis. 0 kai kiaušinis spalvotas, rodos, dar gardesnių tampa.
   Velykos ir margučiai taip glaudžiai susiję, jog negali nė pagalvoti apie vieną, neatsiminus kito. Velykos be margu­čių - tai neįmanomas dalykas mūsų papročiuose, nors jie šiandien gana pakitę.
   Velykų margutis yra gyvybės, vaisingumo, derlingumo, gamtos atgimimo simbolis. Štai kokia yra Velykinių kiaušinių spalvų simbolika:
ŽALIA simbolizuoja pavasario atgimimą, javų želmenis, augmenijos prabudimą. Tai gerumo ir naivumo spalva.
GELTONA spalva - šviesos ir saulės sustiprėjimą, dienos ilgėjimą.Tai saulės ir pinigų spalva, tačiau kartu ir godumo.
RUDA spalva - prinokusius javus, derlingumą.
RAUDONA spalva - vaisingumą, gyvybės ir gyvenimo džiaugsmą, sėkmę visuose darbuose. Raudonu kiaušiniu linkima būti stipriam, aktyviam, visus nugalėti.
MĖLYNA spalva - dangų, kosminio pasaulio vienovę. Toks margutis reiškia ramybę, kantrybę ir protą.
JUODA spalva - žemės simbolis.
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „velykos piešiniai“
O štai čia keli laiko patikrinti liaudies patarimai, kaip ruošti kiaušinius:
  • Verdant kiaušiniai neskilinės, jeigu įbersite šaukštą druskos. Suskilus lukštui, įpilkite 1-2 šaukštus acto, kad neišbėgtų baltymas.
  • Norint kiaušinius išvirti minkštai, dėkite į karštą vandenį ir virkite 3 min., kietai - virkite 8-10 min.
  • Išvirtus kiaušinius iš karto dėkite į šaltą vandenį - lengviau nulupsite.
  • Ar kiaušinis virtas, sužinosite jį pasukusios ant stalo. Virtas kiaulinis suksis, o žalias sukasi 1-2 kartus.
  Namai per Velykas puošiami sužaliavusiomis medžių ir krūmų šakomis bei pirmosiomis pava­sario gėlėmis, valgiai gausiai apkaišomi žalumy­nais. 
   Antrąją Velykų dieną vaikai eidavo kiaušiniauti.  Kiaušiniautojai gali būti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Kiekvieną užėjusį būtina apdovanoti kiaušiniu, galima pavaišinti.


Velykos
Aušta rytas pamažu,
Saulė šypsos virš laukų.
Per atbundančias pievas
Striksi zuikis su šeima.
Ar atspėsite visi
Ką jie nešasi užantį­­y?
Kokią šventę dovanos
Nuo pavasario pradžios?
Tai Velykos, tai smagu
Atkeliavo pamažu.
Mes ridensime kartu
Daug margučių įvairių.

                                                                      Rokas Kerbelis, 5d


2019 m. kovo 31 d., sekmadienis

Mes jais didžiuojamės

           Apie Trėją, 6b klasės mokinę
   Po „Sidabrinės plunksnos“ įteikimo ceremonijos pakalbinau apdovanojimą laimėjusią 6b klasės mokinę Trėją Skrupskytę:
Trėja, už ką esi atsakinga klasėje?
„Aš esu atsakinga už lankomumą“.
Kaip manai ar sulauki palaikymo iš klasės draugų?
Manau, kad tik iš kelių klasės draugių.
Kaip Tu sutari su bendraklasiais?
„Su kai kuriais -  gerai, su kai kuriais -  nelabai“.
Ar džiaugiesi laimėjusi „Sidabrinės plunksnos“ ženklelį?
„Taip, labai džiaugiuosi“.
Ar per šiuos mokslo metus esi laimėjusi ir kitų apdovanojimų?
„Laimėjau du olimpiados „Olympis“ diplomus, vieną  Tikybos mokyklinės olimpiados diplomą ir Raštingiausio mokinio konkurso padėką“.
Ko norėtum pasiekti ateityje?
„Ateityje norėčiau gauti Saulės statulėlę. Tikiuosi, kad man pavyks ir būsiu jos verta“.
                                                               Saulė M., 6b


                           Fausta M., 6a klasės mokinė
   Mūsų progimnazijos direktorius Algirdas Gedeikis Faustai Mitrofanovai įteikė „Sidabrinės plunksnos“ ženklelį. Fausta draugiška, puikiai besimokanti mokinė, tad tikrai verta šio apdovanojimo. Mokinė labai džiaugiasi paskatinimu.
                                                            Lukas M., 6aPatricijos ir Roko interviu su Viljamu, 7d klasės mokiniu.
-          Koks jausmas apima gavus “Sidabrinę plunksną?
-          Džiaugsmingas.
-          Kaip į šią žinią reagavo Tavo tėvai?
-          Džiaugėsi kartu su manimi.
-          Ar turėjai tikslą gauti “Sidabrinę plunksną”, ar tai buvo atsitiktinumas?
-          Tokio tikslo neturėjau, apie tai net negalvojau.
-          Kaip pasijutai, kai klasės draugai pasiūlė Tave šiai nominacijai?
-          Buvo labai netikėta, bet ir smagu.
-          Ar šis apdovanojimas Tave įpareigoja būti geresniu?
-          Taip, žinoma.
-          Ką patartum klasės draugams, norintiems gauti “Sidabrinę plunksną”?
-          Būti geriems, drausmingiems ir draugiškiems.
-          Ar buvo sunku kalbėti prieš tiek daug žmonių?
-          Ne, nebuvo.
-          Ko palinkėtum sau ir klasės draugams?
-          Būti draugiškais ir padėti vienas kitam.
-          Dėkojame už pokalbį.

Patricija ir Rokas, 7d

2019 m. kovo 22 d., penktadienis

Pasaulinė vandens diena


   Šių metų kovo 22 dieną Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje vyko integracijos dienos „Vanduo – gyvybės šaltinis“ veiklos, skirtos paminėti Pasaulinę vandens dieną. Šios dienos tema kasmet skelbiama vis kita.  Šiemet ji  – „Nepalikime nė vieno be geriamojo vandens“. Šiais žodžiais raginama atkreipti dėmesį į tai, kad visi visuomenės nariai – nepaisant nei amžiaus, lyties, kilmės šalies, sveikatos būklės ar socialinio statuso - galėtų gauti švarų geriamąjį vandenį.

   Šios dienos paminėjimą mokykloje organizavo 5c klasės mokiniai kartu su klasės vadove. Manome, kad tokią dieną paminėti tikrai reikia, nes vanduo - mūsų gyvybė, mūsų energija, mūsų sveikata! Mėlynais ir baltais balionais, vandens lašais su mintimis apie vandenį ir lašeliais su šypsenėlėmis mokiniai papuošė mokyklos I aukšto foje, parengė stendą “Įdomūs faktai apie vandenį”, organizavo 5-8 klasių mokinių Vandens kryžiažodžio sprendimo varžytuves  ir nugalėtojų apdovanojimą.   5-8 klasių mokiniai pamokų metu vykdė integracijos dienos „Vanduo – gyvybės šaltinis“ veiklas – sužinojo daug įvairių faktų apie vandenį ir parengė klasių pristatymus tema „Vanduo – gyvybės šaltinis“.
   Šią dieną pakvietėme visus išreikšti dėkingumą ir prie puodelio vandens pasakyti:
   “Vanduo, atsiprašau,
     Vanduo, prašau man atleisti,
     Vanduo, dėkoju Tau,
     Vanduo, myliu Tave!”
   Saugokime ir tausokime vandenį!
                                                                           5c klasės vadovė Asta Kurulytė

2019 m. kovo 8 d., penktadienis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kovo 11“
Kovo 11-oji
    Kovo 11-oji yra mums visiems svarbi šventė. Šią dieną  Lietuva tapo nepriklausoma valstybė. Mūsų graži šalis laisvę iškovojo negreitai ir ne lengviausiu būdu. Daug žmonių paaukojo savo gyvybes norėdami savo šalies laisvos. Jų dėka lietuviai dabar gyvena nepriklausomoje šalyje.
     Norint paminėti šią ypatingą datą, yra organizuojami renginiai. Panevėžyje rengiamas nemokamas festivalis „Laisvės pavasaris“, įvairios trispalvės kėlimo ceremonijos,  rodomi filmai,  vyksta koncertai. Vilniuje organizuojami orientaciniai žaidimai, įdomios ekskursijos,  koncertai.
     Manau, šios gražios šventės proga visi turėtų prisiminti svarbiausius mūsų tėvynei įvykius bei asmenis, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, apie savo artimuosius, kurie galbūt žuvo gindami savo Tėvynę. Ši šventė turi rūpėti visiems, nes ji primena mūsų šaknis, iš kur mes esame kilę ir kad kiekvienas iš  mūsų turėtų didžiuotis būdamas lietuvis.
                                                                                        Saulė M., 6b
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kovo 11“