2017 m. sausio 13 d., penktadienis

Pamąstymai Laisvės Gynėjų dienai atminti

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laisvės gynėjų diena“

   Prieš dvidešimt šešerius metus įvykusius Sausio 13-osios įvykius Lietuva atsimins visą laiką. Tą dieną mes pasipriešinome Sovietų Sąjungai. Tą naktį Lietuva neteko 14 savo didvyrių.
   1991 metų Sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjunga bandė užgrobti Lietuvos televiziją. Laimei, visa Lietuva susivienijo. Tūkstančiai žmonių degino laužus, gaivino lietuvių liaudies dainas. Žmonės, pasiryžę mirti vardan Lietuvos ateities, sustojo aplink Lietuvos televizijos pagrindinį bokštą ir laikėsi už rankų, taip parodydami Lietuvos vienybę. Negailestingi Sovietų Sąjungos kariai  bet kokia kaina bandė prisikasti iki Lietuvos televizijos. Laisvės gynėjų rankose buvo Lietuvos likimas bei ateitis. Vis dėlto tų eilinų žmonių dėka mes mokomės lietuvių kalba.
   Kaip ir kiekvienas laisvės troškimas, taip ir šis neapsiėjo be žmonių, kurie atsigulė amžinam ir užtarnautam poilsiui. Karas nusinešė 14 gyvybių, nemažai žmonių liko invalido vežimėliuose. Tų, kurie liko nesveiki, neįmanoma net suskaičiuoti. Gaila, bet neįmanoma kiekvienam iš jų žemai nusilenkti ir ištarti tvirtą ačiū už tai, kad mūsų tariami žodžiai yra lietuviški. Žmonių, kurie gindami mūsų laisvę žuvo, vardai turėtų mums visiemt būti gerai žinomi. Tai Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Gaila, mes jau dvidešimt šešerius metus neturime jų, bet visos Lietuvos sutarimu juos pagerbiame nuo žvakės sklindančia ugnimi ir susikaupimo, rimties bei apgalvojimo minute.
   Aš manau, kad turime būti dėkingi Lietuvos gynėjams. Tų žmonių dėka mes nepriklausomi kitai šaliai ir šnekamės lietuviškai. Mes turime labai gražią tradiciją - segėt neužmirštuolę. Neužmirštuolė tarsi suvienija visą Lietuvą.  Tad niekada neužmirškime tų, kurie mums davė šviesią ateitį.

                                    Eva Vasyliūtė, 7b
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą