2016 m. vasario 9 d., antradienis

Apie Gavėnią

Apie Gavėnios ir Pelenų dienos prasmę maloniai sutiko papasakoti tikybos mokytoja
Virginija Žičkaitė.

Kas yra Gavėnia?
Bažnyčia visada švenčia svarbiausius Jėzaus gyvenimo įvykius.  Per visus metus  du svarbiausi yra Kalėdos ir Velykos. Laikas prieš Kalėdas yra Adventas, kai mes ruošėmės Kalėdoms. O Gavėnia yra laikas prieš Velykas, kai  ruošiamasi Velykų laikui.  Gavėnia paprastai tęsiasi septynias savaites arba keturiasdešimt dienų.  Šis skaičius yra simbolinis, nes kai žydų tauta išėjo iš Egipto, klaidžiojo po dykumą keturiasdešimt  metų. Dievas sakė: „Nedėkinga tauta“ . Mat  jie pradėjo bambėti prieš Dievą. Tada Jis tarė: „Reikia, kad jūs visi išmirtumėte ir užaugtų naujoji karta“. Tai keturiasdešimt metų, kol žmogus pasikeičia. Kai Jėzus atėjo į žemę, užaugo ir sulaukęs trisdešimties pradėjo savo viešą veiklą, jis keturiasdešimt dienų dykumoje badavo-pasninkavo.  Taigi skaičius keturiasdešimt reiškia pilnatvę, kai mes galim ką nors atlikti iki galo.  Būtent todėl keturiasdešimt dienų ruošiamės Jėzaus prisikėlimo šventei.
Kokia Gavėnios prasmė?
Gavėnios prasmė - pasiruošti Velykoms. Visas dėmesys yra nukreiptas į Kristaus kančią, kiek Jėzus iškentė dėl mūsų kaip žmogus. Buvo kankinamas, plakamas, suimtas, išduotas, nešė kryžių, buvo prikaltas, mirė. Kad mes prisimintume Jėzaus kančią.
Kaip Gavėnia susijusi su Pelenų diena?
Gavėnios pradžia ir yra būtent Pelenų diena, Pelenų trečiadienis. Gavėnia visada prasideda trečiadienį Pelenų diena. Prieš tai antradienį būna Užgavėnės. Tai reiškia ,,užsigavėjo“, išsilinksmino, išsišoko, prisivalgė. Nuo Pelenų dienos prasideda pasninkas  - rimties, susikaupimo, atgailos metas. Taigi Pelenų diena yra Gavėnios pradžia.
Ką simbolizuoja pelenai?
Prieš Pelenų dieną kunigai paima  pernykštes verbas, kurios buvo likusios nuo Verbų sekmadienio, jas sudegina ir gautus pelenus trečiadienį per mišias kiekvienam žmogui beria ant galvos - deda kryžiaus ženklą iš pelenų. Yra du sakiniai, kuriuos jie gali sakyti. Pirmas: „ Atsimink, žmogau, dulke esi, dulke pavirsi.“ tikrai Mes mirsime, mus palaidos, mūsų kaulai supus ir liksime tik dulkės. O antras:  „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija.“ Tai reiškia, kad Gavėnia yra metas, kai Dievas kviečia mus į atsivertimą, atgailą, kad galime gailėtis už savo klaidas, nuodėmes. Dievas yra gailestingas ir mums atleidžia.
Pelenų trečiadienis, arba Pelenų diena,  žmogui priminimas, kad Gavėnia yra laikas atsiversti, susitaikyti, atleisti.
Kaip vyksta pelenų barstymas?
Mišių metu, po žodžio liturgijos, kai būna perskaityta Evangelija, žmonės sustoja eilutėmis prieš kunigą, šis pabarstydamas pasako vieną  tų sakinių. Taip vienam užbarsto, nueina, tada kitam ir taip visus palaimina.
                                                                              Karolina Vaišvidaitė, 8b

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą