2017 m. vasario 14 d., antradienis

Vasario 16-oji

  
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vasario 16-oji vaizdai“
   Jeigu persikelsime į 1918-ųjų vasario 16-ąją, pateksime į dieną, kurioje buvo daugybė vilties ir džiaugsmo. Tą dieną Lietuvos Taryba Vilniuje, Pilies gatvėje 26, pasirašė dokumentą, kuris skelbė, kad Lietuvos valstybė yra atkuriama ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Žmonės, išgirdę šią žinią, pagaliau atsikvėpė – juk šis raštas, kurį pasirašė dvidešimt tarybos narių, reiškė, kad Rusija priversta trauktis ir palikti Lietuvą. Lietuvos Nepriklausomybės aktas skelbė:
   „Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:
   Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
   Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
   Lietuvos Taryba pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.“
   Vasario 18-ąją šis tekstas buvo perspausdintas Vokietijos laikraščiuose, pavydžiui „Das Neue Litauen“, „Vossische Zeitung“, „Taegliche Rundschau“, „Kreuzzeitung ir kituose.
Jau daugelį metų ši data Lietuvoje yra minima ir švenčiama.
   „Tegul Vasario 16-oji bus džiaugsminga, skambi ir daugiabalsė šventė, tarsi Trispalvė banga, užliejanti Lietuvą ir pasaulį, kur tik yra mūsų piliečių. Įtraukianti kiekvieną, kuris didžiuojasi, kad jau beveik 100 metų turime atkurtą savo valstybę“, – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
                                         Viktorija Gurklytė, 7a

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą